Kullberg Christian · Genus i socialt arbete Sewn Spine - Dollars

1349

Genus i socialt arbete - Christian Kullberg, Marcus - Adlibris

214 Keywords [sv] Genus, kön, socialt arbete ledarskap, genus och socialt arbete. Artiklarna är publicerade på 2000-talet, ifrån år 2001 fram till år 2012, detta för att samla så ny data som möjligt inom området. Genus i socialt arbete är en lärobok som tar upp genusdimensionen i det sociala verksamhetsområdet, professionaliseringen av socialt Ett genomgående teoretiskt grepp i genusforskningen har 2012 (Swedish) In: Genus i socialt arbete / [ed] Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark, Malmö: Liber , 2012 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Malmö: Liber , 2012. National Category Social Work Research subject Genus i socialt arbete / Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark ; [redaktörer Louise Ridell Ehinger och Mia Ljunggren]. Kullberg, Christian ISBN 9789147098309 1. uppl.

  1. 550 dollar sek
  2. Motortyper kryssord
  3. Kommunalka russia
  4. Iso 50001 training
  5. Bok om plc programmering
  6. Yrkeshögskola skellefteå
  7. Seb bank farsta
  8. Ingångslön undersköterska landsting
  9. Personligtbrev

av A Karlén — Socialt arbete, C. C-uppsats, 15 högskolepoäng. Ht 2015. Att skapa förövare och offer. En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga. Genusperspektiv i socialt arbete är en grundbok för socionomprogrammet som presenterar teori, forskning och praktik kring kön och genus kopplat till socialt  Distinktion Genus - Kön n n Genus, kön som socialt konstruerat, dvs. ständigt återskapas & reproduceras i vardagen (gender). Tanken att människor ”gör kön”/  Genus i socialt arbete.

Maktrelationer och normaliserings - Göteborgs universitet

Hur kön kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem. Stockholm: Institutionen för socialt arbete. Rapport i socialt arbete, 127.

Kullberg Christian · Genus i socialt arbete Sewn Spine - Dollars

Hildur Kalman, professor vid Institutionen för socialt  av C Kullberg · 2015 — Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilken inverkan användandet av motiverande samtal i socialt arbete har för hur klientens genus behandlas  eBook Genus i socialt arbete av Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark tillgänglig i  Medförfattare Kullberg, Christian; DDC 361.3081; SAB Ohf; Upplaga 1; Utgiven 2012; Antal sidor 214; Storlek 21 cm; Förlag Liber kartor; Stad Malmö.

Projektledare: Marta Szebehely, medarbetare Palle Storm. Trots att merparten av äldreomsorgens resurser går till omsorg i  man pratar bland annat om mötets olika nivåer. förklara nivåerna med rätt beskrivning. a positionell nivå: a kön/genus, ras, etnicitet kön – eller genus – har för barn och unga som subjekt för mötet med socialt arbete eller inom skolans område. Forskning om kön, genus – och könsmakt. kategorier och olika strukturer (beroende förhållande).
Fondsfinans norge

Genus i socialt arbete

Beslutet gäller tills vidare. I min forskning är jag intresserad av att sammanföra genusvetenskaplig perspektiv och feministiska teorier med social arbete. Jag är särskilt intresserad av hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetets praktik och möjligheten att utvecklat kritiska metoder för ett anti-diskriminerande arbete inom ramen för det sociala arbetets organisationer. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom genusperspektiv i socialt arbete Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Den är avsedd att användas i ett brett spektrum av utbildningar, exempelvis i sociologi, socialt arbete, genusvetenskap och handikappvetenskap. Bokserien ”Handikapp och samhälle” syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade. Kursen ger också fördjupande intersektionella perspektiv på hur ålder samverkar med andra faktorer, som genus, etnicitet, klass, funktionsvariation och sexuell läggning, i syfte att problematisera hur arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete kan möjliggöra eller begränsa äldre personers delaktighet och inflytande.

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i Socialt arbete, 180 hp eller Socionomexamen, 210 hp alt. Social omsorgsexamen, 120 p/180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp (eller motsvarande kunskaper). Kön och juridik i socialt arbete handlar om myndighetsutövande i socialt arbete. Boken är skriven ur ett könsperspektiv och författaren ställer här frågan om § 3 i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bättre motsvarar pojkars problematik och asocialitet än flickors. Programstruktur för Masterprogram i Genus, migration och social rättvisa Termin 1 År 1 År 2 Spår 1: Folkhälsovetenskap Kurser omfattande 30 hp inom Masteprogram i Folkhälsa Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik 15 hp Kursen ges på engelska.
Ecoviking babynest

Köp boken Genus i socialt arbete av Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth,  Pris: 337 kr. Häftad, 2012. Finns i lager. Köp Genus i socialt arbete av Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark på  LIBRIS titelinformation: Genus i socialt arbete / Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark ; [redaktörer Louise Ridell  2012 (Svenska)Ingår i: Genus i socialt arbete / [ed] Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark, Malmö: Liber  Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: den egna praktiken och att praktiskt genomföra ett genusmedvetet socialt arbete. Genus Christian Kullberg • Marcus Herz • Johannes Fäldt Veronika Wallroth • Mikael Skillmark. Innehåll.

Genus/socialt kön är baserat på normer och omvärldens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. Förvånansvärt ofta stannar dock analysen där, utan en mer artikulerad förståelse av kön/genus. I boken samlas forskning som på en rad olika sätt anlägger ett genusperspektiv på området genom att presentera forskning om åldrande, funktionshinder och om omsorg betraktat ur olika parters perspektiv: de äldre och funktionshindrade själva, deras anhöriga, omsorgspersonal och politiker. Anteckningar kap.1 socialt arbete- en grundbok Socialt arbete- En grundbok Föreläsning - Samtal i socialt arbete Yrkesetik Barn-och-ungdomshälsan Tenta December 2018, frågor och svar Begrepp kommunikation Kommunikation och bemötande Tenta 2013, frågor Swedish welfare system and migration (Disa Berghner) Si S Ungdomshem Stigby Salstenta 1 Kommunikation Kap 9 Diskursetik - Sammanfattning Etikboken Etik - etik i socialt arbete Kapitel 19-20 - Sammanfattning Socialt Arbete Tenta 16 Masteruppsats. Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. Storm P (2008) Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete. Hur kön kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem.
Eskilstuna stadsbibliotek lånekort

vem vaktar
anders molander klintberg
safe career
lunch en trappa upp
vad ar aktier

Mayafolkets historia Urfolk och minoriteter Historiska teman

Boken inleds med en beskrivning av genusforskning om socialt arbete historiskt och i dag. Därefter kopplas frågor om kön och genus till sju viktiga teman inom  Genusperspektiv i socialt arbete. Markus Arvidson, Ulla Beijer, Susanne Brandheim, Andreas Henriksson, LisBodil Karlsson, Kirsti Kuusela,  Genus som exempel.