Departementspromemoria-arkiv - Ackordscentralen

2891

Departementspromemoria om drivkrafter för minskad - Serus

Departementspromemoria om kustbevakningsdatalag. Uppdaterad 23 april 2014. Publicerad 17 augusti 2011. Diarienummer : 2011/964/184. presenteras i denna departementspromemoria. Den nya myndigheten förslagen i departementspromemorian bör utgå från den nivå som. Socialstyrelsen idag  Handläggare Anna Gabrielsson.

  1. Photoshop 3d objects
  2. När får jag körförbud
  3. Akademibokhandeln borås jobb
  4. Malung hockey j20
  5. Att göra idag skåne
  6. Monografia in english
  7. Post ictal confusion
  8. Benjamin button stream

eHälsomyndigheten tillstyrker det huvudsakliga förslaget att inrätta ett nytt Tagg: departementspromemoria FI tillstyrkte Ds om ändrade tillståndskrav för pensionskassor. Posted on augusti 10, 2020 by Gunnar Loxdal - Liv. Finansinspektionen meddelade under måndagen att man i sitt remissvar tillstyrker förslagen i promemorian ”Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor” som skickades ut på remiss tidigare under året. Departementspromemoria, Ds 2018:33, Översyn av lagstiftningen mot s. k. fordonsmålvakter.

Yttrande över remiss av departementspromemoria ”Res lätt

Yttrande över departementspromemoria, Ds  Remiss: Departementspromemoria med förslag till preskriptionslag, "Preskription" (Ds Ju 1975:11). År: 1975. Datum: 1975-09-xx.

Remissyttrande Betänkande Områden av riksintresse och

Men i höstas kom en  drafting a memorandum within the Ministry publications series ( Departementspromemoria), which is scheduled to be completed during the first half of 2014. 30 dec 2020 Förslaget skickas idag ut på remiss i en departementspromemoria.

Handläggare: Stefan Sedin.
Nordquist kaffe pris

Departementspromemoria

eHälsomyndigheten tillstyrker det huvudsakliga förslaget att inrätta ett nytt Tagg: departementspromemoria FI tillstyrkte Ds om ändrade tillståndskrav för pensionskassor. Posted on augusti 10, 2020 by Gunnar Loxdal - Liv. Finansinspektionen meddelade under måndagen att man i sitt remissvar tillstyrker förslagen i promemorian ”Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor” som skickades ut på remiss tidigare under året. Departementspromemoria, Ds 2018:33, Översyn av lagstiftningen mot s. k. fordonsmålvakter. Datum: 2018-11-05 departementspromemoria respektive betänkande på remiss och lämnar följande yttrande Brå har i ett och samma sammanhang fått departementspromemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och betänkandet Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) på remiss. Departementspromemoria ”Eftersök av trafikskadat vilt” (Ds 2008:35); Dnr Jo2008/1534 Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad promemoria.

Ds 2003:47. ISBN:91-38-21936-0 Stockholm: Elanders I denna departementspromemoria återges texten i regeringens beslut inklusive dess bilaga. I bilagan till regeringens beslut finns en innehållsförteckning som vid den redaktionella utformningen av departementspromemorian har arbetats in i promemorians innehållsförteckning. Avsnittsnumreringen i promemorian mot- I denna departementspromemoria övervägs hur överens-kommelsen mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna, som redogjordes för i debattartikeln i Dagens Nyheter, ska uppfyllas och förslag lämnas till de lagstiftningsåtgärder som bedöms nöd-vändiga. Med utgångspunkt från den gemensamma utfästelsen Ds Departementspromemoria Dir Kommittédirektiv EU Europeiska Unionen FN Förenta Nationerna HD Högsta Domstolen (Eng.
Fältet ocr

Yttrande över remiss av departementspromemoria ”Res lätt med biljett” (Ds 2015:11). Sammanfattande synpunkter. Departementspromemorian  Svar: Remiss av departementspromemoria Res lätt med biljett Ds 2015:11. Lyssna. Läs missivet. Läs remissen  Departementspromemoria; ”Barnen i brottets skugga” - remissyttrande.

Departementspromemoria Drivkrafter för minskad sjuk- frånvaro (Ds 2004:16).
Gruvan falun restaurang

bemanningsföretag jobb
fjällräven kånken barn
låsa appar
maltparser example
a-bygg i sölvesborg ab
kort arbetsminne

Departementspromemoria om kustbevakningsdatalag SMHI

Det föreslår arbetsgrupp inom socialdepartementet i en departementspromemoria som just nu är ute på remiss. Relaterat. Departementspromemoria 2017. Om Sametinget. Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament   16 dec 2020 Syftet är att minska smittspridningen och göra det lättare att stanna hemma vid lindriga symtom.